Студенти, задължени да стават клиенти

За поредна година Технически университет - Варна задължават студентите си да си издават ISIC студентски карти, в което не виждам нещо страшно, но заедно с това тези карти са и дебитни карти към банка ДСК, от където идва и конфликта. Не мисля че е редно една институция (в лицето на университета) да задължава когото и да било да става клиент на коя да е банка или друга институция.

Другото нещо е, че също така задължават студентите да предоставят информация на Центъра за Развити на Кариерите, с което си действие де предоставят лична информация на центъра за всеки, независимо от това дали той желая да я дава.

На снимката се вижда копие от заповедта, но тъй като е правено с мобилен телефон и качеството му не е много добро, направих и препис от заповедта, който можете да прочетете по-долу.

заповед

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ЗАПОВЕД

No. 947 - ПФ 13.09.2007

Във връзка със записването на студенти за учебната 2007/20087 г. и заплащането на семестриалните такси.

Нареждам:

  1. В срок до 10.09.2007 г.(събота) всички студенти задочно обучение да заплатят семестриалната такса и да бъдат записани в съответния горен курс.
  2. В срок до 05.10.2007 г.(петък) всички студенти редовно обучение да заплатят семестриалната такса и да бъдат записани в съответния горен курс.
  3. Преди записването всеки студент редовно обучение е длъжен да заплати такса е размер на 5лв. за издаване на ISIC карта за новата академична година и да попълни 1 бр. формуляр за ISIC карта и 1 бр. формуляр за регистрация в Центъра за Развитие на Кариерата (ЦРК) и да ги предаде в съответната факултетна канцелария. Заплащането на таксата и получаването на формулярите става в Студентски съвет - стая 114 А на МФ.
  4. Инспектор студенти извършва записването само след представяне на две квитанции за платени такси - семестриална и за ISIC карта и два попълнени формуляра
  5. Студентите, които не са платили дължимите такси в посочения срок се отстраняват от университета съгласно чл.13(13) ит ППЗС.
  6. Инспектор студенти на съответния факултет да изготвят заповеди за отстраняване на студенти поради неплатени такси до 24.09.2007г.(понеделник) за студенти задочно обучение и в срок 19.10.2007г.(петък) за студенти редовно обучение.
  7. ФСО да осигури организация на работа на касата за плащане на таксите за обучение. Работното време на касата да се съгласува с това на факултетните канцеларии.

Копие на заповедта да се даде на Зам. Ректор ЪР, Деканите на факултетите, Гл. счетоводител, факултетни канцеларии, каса, ЦРК и Студентски съвет за изпълнение.

РЕКТОР: /подпис и печат/

/доц. д-р инж. О Фархи/

Публикувана в bg на 27 септември 2007 четвъртък, 19:09 | коментари (0)

Коментари:

Добави коментар