За кого да гласуваме?

За клоуните или за боклуците...?

Публикувана в bg на 25 октомври 2007 четвъртък, 13:17 | коментари (0)

Студенти, задължени да стават клиенти

За поредна година Технически университет - Варна задължават студентите си да си издават ISIC студентски карти, в което не виждам нещо страшно, но заедно с това тези карти са и дебитни карти към банка ДСК, от където идва и конфликта. Не мисля че е редно една институция (в лицето на университета) да задължава когото и да било да става клиент на коя да е банка или друга институция.

Другото нещо е, че също така задължават студентите да предоставят информация на Центъра за Развити на Кариерите, с което си действие де предоставят лична информация на центъра за всеки, независимо от това дали той желая да я дава.

На снимката се вижда копие от заповедта, но тъй като е правено с мобилен телефон и качеството му не е много добро, направих и препис от заповедта, който можете да прочетете по-долу.

заповед

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ЗАПОВЕД

No. 947 - ПФ 13.09.2007

Във връзка със записването на студенти за учебната 2007/20087 г. и заплащането на семестриалните такси.

Нареждам:

  1. В срок до 10.09.2007 г.(събота) всички студенти задочно обучение да заплатят семестриалната такса и да бъдат записани в съответния горен курс.
  2. В срок до 05.10.2007 г.(петък) всички студенти редовно обучение да заплатят семестриалната такса и да бъдат записани в съответния горен курс.
  3. Преди записването всеки студент редовно обучение е длъжен да заплати такса е размер на 5лв. за издаване на ISIC карта за новата академична година и да попълни 1 бр. формуляр за ISIC карта и 1 бр. формуляр за регистрация в Центъра за Развитие на Кариерата (ЦРК) и да ги предаде в съответната факултетна канцелария. Заплащането на таксата и получаването на формулярите става в Студентски съвет - стая 114 А на МФ.
  4. Инспектор студенти извършва записването само след представяне на две квитанции за платени такси - семестриална и за ISIC карта и два попълнени формуляра
  5. Студентите, които не са платили дължимите такси в посочения срок се отстраняват от университета съгласно чл.13(13) ит ППЗС.
  6. Инспектор студенти на съответния факултет да изготвят заповеди за отстраняване на студенти поради неплатени такси до 24.09.2007г.(понеделник) за студенти задочно обучение и в срок 19.10.2007г.(петък) за студенти редовно обучение.
  7. ФСО да осигури организация на работа на касата за плащане на таксите за обучение. Работното време на касата да се съгласува с това на факултетните канцеларии.

Копие на заповедта да се даде на Зам. Ректор ЪР, Деканите на факултетите, Гл. счетоводител, факултетни канцеларии, каса, ЦРК и Студентски съвет за изпълнение.

РЕКТОР: /подпис и печат/

/доц. д-р инж. О Фархи/

Публикувана в bg на 27 септември 2007 четвъртък, 19:09 | коментари (0)

"Тук говорим безплатно (но не с всички, дори и да си плащаме), това е Виватееееел"

На 07.08.2007г. Роси Димова (pocu) подаде следната жалба до комисията за защита на потребителите:

Уважаеми г-н Председател, уважаема комисия,бих искала да подам сигнал за нарушение правата ми на потребител от страна на “БТК Мобайл” ЕАД (Вивател) вследствие на нелоялна конкуренция между мобилните оператори.

Сключила съм едногодишен договор с Вивател за ползване на техните услуги като съм потвърдила съгласието си за договора по телефона. Получих обещанието да ми бъде изпратен този договор като анекс към предишния (вече изтекъл) на пощенския ми адрес. Но вече цял месец подобно потвърждение на устната ни телефонна договорка не е пристигнало. За сметка на това получавам своевременно фактурите, които заплащам като редовен платец. Не съхранявам касовата бележка като доказателство за платена фактура, тъй като ползвам услугите на клиентския номер 123. По този начин научавам каква е дължимата от мен сума и дали е актуализирана информацията за моето плащане. Пазя касовата бележка, докато не чуя от информационната система, че нямам предходни задължения. Нямам оплакване в това отношение от Вивател. Дори при подновяване на едногодишния договор получих като бонус 20 безплатни минути в мрежата на Вивател и БТК в качеството ми на лоялен клиент, който не просрочва своите задължения, а ги погасява редовно и в срок.

Опитите ми да се свържа с Вивател на посочения клиентски номер (123) са неуспешни в повечето случаи. Обяснението на операторите е, че са доста натоварени и не могат да отговарят на входящи обаждания, ако са заети. В същото време в уеб страницата на БТК Мобайл (http://vivatel.bg) няма посочен друг телефон или e-mail за контакт. Единствено на страницата за кариери са посочени e-mail-и за кандидатстване за работа във Вивател. В сайта липсва дори обикновена форма за контакт, за да могат клиентите да комуникират с компанията!

Основното нарушение от страна на БТК Мобайл обаче е нелоялната конкуренция, която води от името на БТК АД. И трите мобилни оператори предлагат на своите клиенти възможността да осъществяват разговори със стационарни телефони от мрежата на БТК. Но само Вивател не предлага тази услуга за телефонни номера от мрежите на други стационарни оператори в България. В конкретния случай това означава, че във Варна аз не мога по никакъв начин да прозвъня на номера, които започват с цифрата 9. Не мога да предоставя телефона си на приятел, за да се свърже той със своя интернет-доставчик Орбител, защото получавам гласово съобщение “Неразрешено избиране”. Работя във фирма-наемател в Бизнеспарк Варна и не мога да осъществя телефонно обаждане с наемодателя по въпроси, които касаят фирмата, за която работя.

При един от редките случаи, в които успях да се свържа с оператор на Вивател, поставих своя въпрос защо не мога да осъществявам разговори със стационарни телефонни номера, започващи с 9 във Варна, получих обяснение, че операторите не са сключили договор с Вивател. Попитах дали и кога се очаква да сключат договор, но ми препоръчаха да се обърна към самата фирма. Но БТК Мобайл нямат посочен телефон и e-mail за контакт в уеб-страницата си. А поради факта, че аз работя извън града, не мога лично да проверя във местния офис/клон в работното му време. На практика дори не мога да получа информация къде е този офис. Единствените контакти за клиенти са един телефонен номер - 123 и 0878123 ?!

Бих искала да ме уведомите какви са моите права в този случай и какво мога да направя, за да ги защитя. Освен това ме интересува дали можете да предприемете действия по този сигнал и какви ще бъдат те.

С уважение:

Публикувана в bg на 31 август 2007 петък, 13:38 | коментари (1)