Що е свободен софтуер?

Свободният софтуер“ е въпрос на свобода, не на цена. За да разберете идеята, мислете за „свободен“ като „свобода на словото“, а не като „безплатен обяд“.

Свободният софтуер осигурява на потребителите свободата да изпълняват, копират, разпространяват, изучават, променят и подобряват софтуера. По-точно казано това се състои от четири основни свободи за потребителите на софтуер:

За да научите повече посетете GNU.org